lapas galvaKandavas novada kultūras un sporta dzīve

Zemītes bērnu rotaļu un deju pulciņš

pirmskolas_vec_bernu_rotalu_un_deju_pulc.jpgPirmskolas vecuma rotaļu un deju pulciņa kopienā ir izaugušas jau vismaz pāris zemītnieku paaudzes. Arī šis kolektīvs ir ar senu darbības vēsturi. Šobrīd kolektīvā darbojas un apgūst dejošanu un kopīgu spēlēšanos praktiski visi Zemītes mazie bērndārznieki. Kolektīvu vada Solvita Kalinjuka un viņu galvenais draugu saiets ir “ Kling, klang, esam klāt!”, kurš Zemītes TN parasti pulcina ap simtu mazo dejotāju un dziedātāju no novada un kaimiņiem.

Kandavas senioru vokālais ansamblis "Vīgriezes"

vigriezes.jpg2000. gadā savu darbību uzsāka senioru vokālais ansamblis kā biedrības “Daugavas Vanagi” sieviešu ansamblis un ansambļa vadītāja bija Ingrīda Salaka.

No 2010.  gada ansambli vada Dzintra Linde un tas ieguvis arī spēcīgu vīru balsi un ticis pie skaista ansambļa nosaukuma “Vīgriezes” .

Ansamblis aktīvi piedalās dažādos pasākumos: pensionāru vakaros, kultūras nama rīkotajos pasākumos.  Ansamblim ir daudz draugu kolektīvu – Sabilē, Tukumā, Stendē  u.c.  Ansamblis piedalās starpnovadu vokālo ansambļu skatēs.

Neskatoties uz lielo gadu nastu, kas plecos vairākiem ansambļa dalībniekiem, viņi saglabā pozitīvu skatu uz dzīvi, par spīti veselības likstām. Pašu dziedātāju vārdiem runājot- kamēr vien varēsim uziet un non ākt no skatuves, tikmēr dziedāsim!

 

29159427 - Ansambļa vadītāja  Dzintra Linde  

Valdeķu jauktais vokālais ansamblis "Do-re-mi"

img_5555.jpg28765684 - Vadītāja Dzintra Linde

Matkules jauktais vokālais ansamblis

dscf5884.jpg

Matkules ansamblis tika dibināts 2011 gadā, kā Matkules vīru ansamblis. Matkules vīru ansamblim izveidojās sava himna - dziesma "Kājāmgājējs", kuru sarakstījis Sabilnieks Vilnis Bumbieris.

2014 gadā ansamblim pievienojās sieviešu balsis un tā tapa jauktais vokālais ansamblis.

2016. gada novembrī Matkules jauktais vokālais ansamblis svinēja 5 gadu jubileju.

Ansamblis ļoti aktīvi piedalās un uzstājas visos Matkules kultūras nama rīkotos pasākumos. Labprāt dodas ciemos pie draugu kolektīviem. Cieša draudzība izveidojusies ar Kuldīgas novada Padures pagasta ansambli un kaimiņiem no Vānes.

Ansamblim ir tradīcija (pēc uzaicinājuma) iepriecināt vietējos iedzīvotājus nozīmīgās jubilejās un svētkos priecēt Matkules pansijas ļaudis ar dziesmām.


29458439 - Ansambļa vadītājs Ainārs OliņšZemītes jauktais vokālais ansamblis "Sapnī"

jauktais_vok_ans_2.jpgZemītē vokālā ansambļa darbības vēsture sniedzas dziļā senatnē, jo dati par ansambļa esamību sastopami jau 1940-to gadu rakstos. Bet nu jau pēdējo desmitgadi par  jauktā vokālā ansambļa ”Sapnī”  vadītāju strādā Sandra Šteinberga. Ansamblis ar savu radošo sniegumu kuplina praktiski visus Zemītes TN valsts un gadskārtu pasākumus. Uz katru koncertu ir sagatavota jauna un atbilstoša koncerta programma, kas patiesi rada pārsteigumu par kolektīva radošajām iespējām un pasniegšanas formas meklējumiem. Kolektīva tradicionālais pasākums ir sadraudzības koncerts līdzīgi domājošiem “ Mēs tikāmies martā” , kurš protams notiek marta mēnesī un pulcē kuplu draugu saimi.

jautais_vok_ans_sapni.jpg

<
Kandavas novadsKandavas novada tūrisma informācijas centrs


back to top