lapas galvaKandavas novada kultūras un sporta dzīve

Seminārs pusaudžiem un jauniešiem

01.03.2019 13:00 kur : Zantes ģimenes atbalsta centrs

52871768_1192212937601844_5563895493609652224_n.jpg1.martā plkst. 13:00 nodibinājuma “Zantes ģimenes atbalsta centrs” telpās notiks seminārs jauniešiem, kurā probācijas dienesta speciālists prezentēs savu darbu, motivējot pusaudžus nepamest mācības un būt sabiedriski aktīviem.

pumpurs_midi_ar_malam.jpgAtbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

www.pumpurs.lv
2017.gadā tika uzsākts projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu).

Tagad arī jauniešiem bija iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Pirmais projektu konkurss tika izsludināts 2018. gada septembrī - oktobrī visā Latvijas teritorijā, pašvaldībās, kuras iesaistītas projektā PuMPuRS.

No 2018.gada 18.septembra līdz 2018.gada 18.oktobrim ieskaitot, Kandavas novada dome aicināja jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

Kandavas novada pašvaldībai bija pieejams finansējums 6 projektiem. Viena projekta finansējuma apmērs 4600 EUR, ne vairāk un ne mazāk, kas 100% tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā atklāta projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Kandavas novada domē tika iesniegti 2 projektu iesniegumi.

Biedrība „Kandavas attīstībai” iesniedza projektu „Mācīties var arī Tā!” un nodibinājums „Zantes ģimenes atbalsts centrs” projektu „Atbalsta grupu pasākumu kopums Zantes pagasta pamatskolas skolēniem”.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos noskaidroti biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Kandavas novada dome vērš uzmanību, ka šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk tiks izsludināti vienu reizi gadā līdz 2022.gadam.

111esf___ikvd_logo_ansamblis.jpg

printēt
<
Kandavas novadsKandavas novada tūrisma informācijas centrs


back to top