Drukas resursa adrese: http://kandavaskultura.lv/pasakumi/4784/gadskarteja_konference_tiekas_novada_izglitibas_darbinieki
Drukas datums: 18:43:01 03.06.2020

Gadskārtējā konferencē tiekas novada izglītības darbinieki

30.08.2017 11:00
Godināti "Gada skolotāji 2017"
Godināti "Gada skolotāji 2017"

Katru gadu augusta beigās kāds no Kandavas novada pagastiem pie sevis uzņem novada izglītības iestāžu darbiniekus, lai tiktos ikgadējā konferencē. Šogad kārta pienākusi Zantes pagastam. 30.augustā Zantes kultūras namā norisinājās izglītības darbinieku konference, kurā tika godināti novada labākie pedagogi.

Šogad balvu „Par mūža ieguldījumu izglītībā” saņēma Zantes pamatskolas skolotāja Zinta Grošteina un pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” skolotāja Dzintra Avotiņa.

Balvu „Gada skolotājs 2017” saņēma Pirmsskolas pedagogs –  Jautrīte Ābelīte - Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”; Sākumskolas pedagogs – Sana Anmane - Kandavas internātvidusskola; Pamatskolas pedagogs – Sandra Aukšmukste - Kandavas internātvidusskola; Vidusskolas pedagogs – Anita Liepa - Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola; Profesionālās ievirzes pedagogs- Solvita Jansone - Kandavas Deju skola un Profesionālās izglītības pedagogs – Alfreds Petrovičs - Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Svinīgā gaisotnē tika sveikti jaunie skolotāji - Marika Tropiņa - Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" un Ēriks Ieviņš - Kandavas novada Zantes pamatskola.

Kandavas novada „Gaismas nesējs 2017” balvu un Kandavas novada domes priekšsēdētājas Pateicību saņēma bijusī Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājs Silvija Tiltiņa par ieguldījumu Kandavas novada Izglītības pārvaldes izveidošanā un vadīšanā.