Drukas resursa adrese: http://kandavaskultura.lv/pasakumi/2855/sacensas_novada_skolu_labakie_dailrunataji
Drukas datums: 20:43:35 24.01.2021

Sacenšas novada skolu labākie daiļrunātāji

06.03.2017 10:00 - 14:00 kur : Kandavas Reģionālā vidusskola
Novada skolu Skatuves runas konkursa dalībnieki un viņu skolotājas

Novada skolu Skatuves runas konkursa dalībnieki un viņu skolotājas

6.martā Kandavas internātvidusskolā notika novada skolēnu Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.

 Konkursā piedalījās 18 labākie daiļrunātāji no Vānes, Zantes un Zemītes pamatskolām, kā arī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas un Kandavas internātvidusskolas. Runātāji tika vērtēti piecās grupās, katrs dalībnieks piedalījās ar diviem darbiem- runāja gan prozu, gan dzeju.

 1.klašu grupā 1.vietu ieguva Vānes pamatskolas 1.klases skolniece Linita Vanaga.

2.-3.klašu grupā 1.vietu ieguva Kandavas internātvidusskolas 3.b klases skolniece Melita Leitlande, 2.vietā- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas 2.b klases skolniece Estere Marcinkēviča, 3.vietā- Vānes pamatskolas 3.klases skolniece Amanda Bērziņa.

4.-6.klašu grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas 5.a klases audzēkne Kate Babre.

7.-9.klašu grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas audzēkne Sintija Bondarenko.

Vecākajā grupā pirmajā vietā Kandavas internātvidusskolas 12.klases audzēkne Agneta Koloda, otrajā un trešajā vietā ierindojās Kandavas vidusskolas audzēkņi. Otrā Dārta Estere Kamparzāle, bet trešo vietu dalīja Samanta Santa Paņižnika un Kristaps Kristers Ozols.

Rezultāti bija ļoti blīvi, šajā gadā nebija izteiktu līderu, bet bija labs runātāju līmenis kopumā, tādēļ žūrijai izvērtēt dalībniekus nebija viegls uzdevums. Žūrijā strādāja Kandavas tūrisma informācijas centra vadītāja Guna Ošeniece, Zantes kultūras nama vadītāja Egija Lāce un novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Gudriķe.

Ceļazīmes uz nākamo kārtu, Kurzemes reģiona Skatuves runas konkursu, ieguva Linita Vanaga, Melita Leitlande un Agneta Koloda.

Šajā dienā notika arī mazo formu uzvedumu konkurss, kurā piedalījās Zemītes pamatskolas (režisore Erodeja Kirillova) un Kandavas internātvidusskolas (režisore Sandra Aukšmuksta)  teātra pulciņi.  Abu kolektīvu sniegums bija labā līmenī, tomēr nedaudz pārāki bija internātvidusskolas audzēkņi, kas ieguva ceļazīmi uz nākamo kārtu- Kurzemes reģiona skolēnu mazās formas uzvedumu konkursu, kas notiks 31.martā Talsos.