Drukas resursa adrese: http://kandavaskultura.lv/pasakumi/1689/izglitibas_darbinieku_konference_godina_kandavas_novada_labakos_pedagogus
Drukas datums: 08:59:07 28.01.2020

Izglītības darbinieku konferencē godina Kandavas novada labākos pedagogus

26.08.2016 11:00 kur : Vānes kultūras nams

26.augustā Vānes kultūras namā notika Kandavas novada Izglītības pārvaldes rīkotā ikgadējā novada izglītības iestāžu darbinieku konference.

Konferenci atklājot, Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa sacīja visiem lielu paldies par ieguldīto darbu, skolas sagatavojot jaunajam mācību gadam: "Šo mācību gadu sagaidām visi kopā, mums vējš nav aizpūtis nevienu mazo lauku skolu. Jaunajā mācību gadā jūs katrs esat savā mājā- sapostā, mīlētā, lolotā". Tāpat pārvaldes vadītāja informēja klātesošos par jaunumiem izglītības jomā- sākot ar šo mācību gadu tiks paaugstinātas algas pirmsskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem (skolotājām un auklītēm), kā arī, sākot ar šo mācību gadu, tiks nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas bērniem no 5 gadu vecuma līdz 9.klasei.

Konferences dalībniekus ar jaunā mācību gada sākumu sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, Vānes pagasta pārvaldniece Daina Priede un Latvijas Bērnu Fonda vadītājs Andris Bērziņš.

Izglītības darbinieku konference katru gadu ir svētki, kuros tiek godināti labākie. Šogad balvu „Par mūža ieguldījumu izglītībā” saņēma Kandavas internātvidusskolas skolotāja Dzintra Tauriņa.

Balvu „Gada skolotājs 2016” saņēma Pirmsskolas pedagogs – Ligita Botmane - Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”; Sākumskolas pedagogs - Evita Švarca - Kandavas internātvidusskola; Pamatskolas pedagogs – Dace Grosa - Kandavas internātvidusskola; Vidusskolas pedagogs – Inguna Auziņa - Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola; Profesionālās ievirzes pedagogs- Andra Vilkauša - Kandavas Mākslas un mūzikas skola un Profesionālās izglītības pedagogs – Dzintra Znatnaja - Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Kandavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma Aiva Ķēniņa - Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas direktores vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā.

Kandavas novada „Gaismas nesējs 2016” balvu saņēma Latvijas Bērnu Fonda vadītājs Andris Bērziņš