lapas galvaKandavas novada kultūras un sporta dzīve

Zemītes Eiropas deju kolektīvs "Ozolzīles"

26541785 - Vadītāja Anita Kvedova

Matkules Eiropas deju kolektīvs "Alianse"

29522859 - Vadītāja Ina Liepa

Kolektīvs dibināts 2008.gada 8.aprīlī. Vadītāja Anita Kredova. Pašlaik ir aktīvi 19 dalībnieku. Mīļākā un visos pasākumos dejota ir "Čehu polka".

Deju kopa aktīvi piedalās vietējos pagasta koncertos, Kandavas novada svētkos. 2011.gada vasarā piedalījās Vārkavā divu dienu Latvijas starptautiskajā Eiropas senioru deju grupu festivālā.

2012.gada vasarā piepildījās sapnis doties uz Stokholmu, lai piedalītos starptautiskajā Eiropas senioru deju grupu festivālā un vēl joprojām kolektīvs ļoti aktīvi koncertē Latvijā un ārpus Latvijas festivālos ir ļoti daudzpusīga, dažādām gaumēm deju programma.

Matkules vidējās paaudzes deju kolektīvs "Saule"

29198283 - Vadītāja Vija Ābele

Pēc ilgāka pārtraukuma 2011.gada septembrī uz Matkules kultūras nama skatuves dēļiem atkal tiek dejotas tautas dejas - nodibināts vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs. Vadītāja Vija Ābele. Kolektīvā uzsāka dejot 7 pāri, šobrīd 4 pāri. Gandrīz visi ir matkulnieki.

Publikas priekšā pirmo reizi kolektīvs nostājās 18.novembra koncertā, kad dejoja 2 dejas: "Jautro pāri" un "Saulīti". Tad sekoja filmēšanās TV Spektrs pārraidei.

Kolektīvs aktīvi uzstājas pagasta un novada pasākumos, kā arī atbalsta un uzstājas citos novados un pilsētās, visur, kur mūs aicina. "Saules" dejotāji ir izveidojuši savu koncertprogrammu ar brīnišķīgām, jautrām dejām. Aicinat, brauksim ciemos uzdancot.

Kandavas senioru deju kolektīvs „Kandavnieks”

29407710 - Vadītāja Andra Eimane

Matkules pirmsskolas bērnu deju kolektīvs

29246331 - Inga Šenberga

    Kolektīvs darbu uzsāka 2005.gadā. Vadītāja Andra Eimane, no 2011. gada vada Inga Šenberga. Pamatgrupā dejo Matkules pagasta18 bērni.

Dejotāji regulāri piedalās Matkules pagasta pasākumos, arī Kandavas novada svētkos un braucam piedalīties bērnu jauniešu deju festīvālos.

Zantes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs

26328997 - vadītāja Marita Jekuma

<
Kandavas novadsKandavas novada tūrisma informācijas centrs


back to top